• pl
  • en
  • ru
Zmień język strony

Bellergot

Szanowny Pacjencie.
Leki na receptę może przepisać wyłącznie lekarz.
Jeśli zgubiłeś ulotkę od leku, tu możesz uzyskać jej kopię.
W kwestiach medycznych i dotyczących dawkowania, skonsultuj się z lekarzem.


Ulotka audio:


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa     informacja.
  • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Bellergot

Ergotamini tartras + Atropinum + Phenobarbitalum
0,3 mg + 0,1 mg + 20,0 mg tabletki drażowane

Jedna tabletka drażowana zawiera:
Substancje czynne:
Ergotaminy winian  0,3 mg
Atropina             0,1 mg (w postaci zespołu alkaloidów tropanowych)
Fenobarbital          20,0 mg
Substancje pomocnicze:
Laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, żelatyna,
talk, guma arabska, sacharoza, indygotyna (E 132)

Opakowanie zawiera 30 tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Bellergot i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się Bellergot
3. Jak stosować Bellergot
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Bellergot
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Bellergot

1. Co to jest Bellergot  i w jakim celu się go stosuje

Bellergot jest lekiem zawierającym trzy substancje czynne: fenobarbital, winian ergotaminy i alkaloidy tropanowe.
Fenobarbital wywiera działanie uspokajające, nasenne i przeciwdrgawkowe. Alkaloidy tropanowe działają rozkurczowo na mięśnie gładkie narządów wewnętrznych: oskrzeli, przewodu pokarmowego i dróg moczowych, hamują też czynność wydzielniczą gruczołów skóry i błon śluzowych: potowych, ślinowych, oskrzelowych, wykazują ponadto działanie przeciwwymiotne. Zawarty w preparacie winian ergotaminy, poprzez bezpośredni wpływ na ścianę naczyń krwionośnych, zwiększa ich napięcie, wykazując tym samym działanie przeciwmigrenowe.
Skojarzone działanie składników powoduje, że Bellergot działa uspokajająco, nasennie, przeciwmigrenowo i parasympatykolitycznie (tzn. zmniejsza napięcie współczulnego układu nerwowego).

Wskazania do stosowania:
Bellergot stosowany jest w leczeniu wzmożonej pobudliwości nerwowej towarzyszącej objawom menopauzy oraz w migrenowych bólach głowy.

2. Zanim zastosuje się Bellergot

Nie należy stosować leku Bellergot jeśli występuje:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, porfiria, miastenia, obrzęk śluzowaty, choroba Parkinsona, niewydolność oddechowa, niewydolność serca, wątroby i nerek, uzależnienie od picia alkoholu i palenia papierosów, choroby naczyń obwodowych  (miażdżyca, choroba Raynauda), choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, świąd, posocznica, jaskra z wąskim kątem przesączania, niedrożność dróg moczowych, niedrożność przewodu pokarmowego, ciąża i okres karmienia piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując Bellergot:
Lek do stosowania doraźnego, w terapii krótkotrwałej.
Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występują bóle głowy podczas regularnego stosowania leków przeciwbólowych, należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Bellergot z jedzeniem i piciem:
Nie należy popijać leku sokiem grejpfrutowym i jeść owoców i przetworów z grejpfruta w czasie kuracji.
W trakcie leczenia nie wolno pić alkoholu.

Stosowanie leku Bellergot u dzieci:
Leku nie należy stosować u dzieci.

Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Leku nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną, dlatego podczas leczenia pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bellergot:
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków:
Ze względu na możliwość wystąpienia interakcji, jednoczesne  przyjmowanie Bellergotu z innymi lekami należy każdorazowo skonsultować z lekarzem.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, nawet tych które są wydawane bez recepty.

3. Jak stosować lek Bellergot

Lek przeznaczony do stosowania doustnego u osób dorosłych.
W leczeniu wzmożonej pobudliwości nerwowej towarzyszącej objawom menopauzy stosuje się 1 lub 2 tabletki drażowane 2 lub 3 razy na dobę.
W leczeniu migreny zwykle stosuje się 3 tabletki drażowane jednorazowo; w razie konieczności dawkę można powtórzyć po upływie co najmniej 1 godziny.
W przypadku leczenia migreny nie należy przekraczać 12 tabletek drażowanych na dobę.
Lek należy przyjmować tylko w razie konieczności, doraźnie.
Lek nie jest przeznaczony do terapii długotrwałej.
Nie należy przekraczać dawki 32 tabletek drażowanych w ciągu tygodnia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Bellergot niż zalecana:
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Bellergot może wywołać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bellergot stosowany w zalecanych dawkach terapeutycznych jest dobrze tolerowany, a mogące wystąpić objawy niepożądane mają umiarkowane nasilenie.
Występowanie działań niepożądanych ma związek z przyjmowaniem dużych dawek leku i długotrwałą terapią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki.
Zaburzenia żołądka i jelit:
Często występują: nudności, wymioty. Niezbyt często obserwuje się wzmożone pragnienie,  bóle brzucha.
Zaburzenia układu nerwowego:
Często obserwuje się  senność. Niezbyt często niepokój i pobudzenie, depresję.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Często występują reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka skórna, obrzęk), zmniejszenie wydzielania potu. Bardzo rzadko obserwowano złuszczające zapalenie skóry,  zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella.
Zaburzenia serca:
Niezbyt często obserwuje się zaburzenia rytmu serca, bradykardię, skurcz naczyń wieńcowych, niedokrwienie mięśnia serca i ból zamostkowy, zwłóknienie osierdzia, zastawek serca, tkanki płucnej i przestrzeni zaotrzewnowej.
Zaburzenia naczyniowe:
Niezbyt często obserwuje się skurcz obwodowych naczyń krwionośnych i zmiany niedokrwienne, uczucie zimnych kończyn, drętwienie  palców rąk i nóg, osłabienie kończyn dolnych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Często mogą wystąpić: suchość błon śluzowych nosa i ust, zmniejszenie wydzielania śliny, podwyższenie temperatury ciała. Niezbyt często osłabienie kończyn, bóle mięśniowe, drętwienie i cierpnięcie palców rąk i nóg, miejscowy obrzęk i świąd.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Bardzo rzadko może wystąpić agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość megaloblastyczna.
Zaburzenia oka:
Często obserwuje się niewielkie zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, nieznaczne rozszerzenie źrenic, światłowstręt.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Bardzo rzadko może dojść do zmniejszenia ilości oddawanego moczu.
Ciąża, połóg i okres okołoporodowy:
Często: wpływ na czynność skurczową macicy (zwiększenie siły i częstości skurczy), co stanowi ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu.
Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne:
Lek może działać teratogennie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

5. Przechowywanie leku Bellergot

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego – tel. 71 321 86 04 wew.123

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Data sporządzenia ulotki: 29.10.2008 r.