• pl
  • en
  • ru
Zmień język strony

O Herbapolu

O Herbapolu

Herbapol Wrocław  specjalizuje się w wytwarzaniu produktów leczniczych na bazie surowców zielarskich. Jesteśmy największym producentem leków ziołowych w Polsce. Od ponad 60 lat wprowadzamy na rynek nowoczesne preparaty ziołowe, w których łączymy osiągnięcia medycyny naturalnej oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji leków.

NOWOCZESNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom oraz ścisłej współpracy z wieloma instytutami naukowymi i wyższymi uczelniami, możemy zagwarantować, że nasze produkty są skuteczne i bezpieczne dla organizmu.

Produkujemy leki na różne schorzenia i dolegliwości. Wszystkie leki po przejściu złożonej i długotrwałej procedury rejestracyjnej otrzymały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Ministra Zdrowia lub Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ich bardzo wysoką jakość zapewnia pozyskiwanie surowców z terenów ekologicznie czystych i spełniających wysokie normy zawartości składników czynnych. Każdy etap produkcji poddawany jest rygorystycznej kontroli wg szczegółowo opracowanych procedur, w nowocześnie wyposażonych laboratoriach.

ZAUFANIE PACJENTÓW

O popularności naszych leków najlepiej świadczy fakt, iż w wielu grupach farmakologicznych należą one do najczęściej stosowanych przez pacjentów. Takie leki jak Raphacholin C, Venescin, Hemorol, Cardiol C czy Radirex znane są nie tylko w Polsce, ale także poza granicami, na Litwie, Ukrainie, w Gruzji, Łotwie, Bułgarii, Azerbejdżanie, Białorusi, jak również w Kanadzie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodami dla naszych produktów i dla firmy.

 

© 2020 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:0000104938. Kapitał zakładowy 4 748 200 zł w całości opłacony. NIP 897-10-01-555