• pl
  • en
  • ru
Zmień język strony

Nasze Produkty

Laxol ®

czopki, lek bez recepty

Dokuzynian sodu jest to związek powierzchniowo czynny (detergent anionowy), który zmniejsza napięcie powierzchniowe i ułatwia przenikanie wody i tłuszczów w głąb mas kałowych w jelicie grubym. Nie pobudza perystaltyki, a ułatwia jedynie wypróżnianie przez zwiększenie objętości i zmianę konsystencji stolca.

Wskazania do stosowania
Lek Laxol ® podawany jest w celu ułatwienia defekacji i zmniejszenia bolesności w trakcie oddawania stolca.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

Przed użyciem należy rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra i wprowadzić do odbytnicy.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat – 1 czopek dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laxol
Mogą pojawić się objawy niepożądane. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Laxol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laxol
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Kiedy nie stosować leku Laxol
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub pozostały składnik tego leku.
W przypadku zapalnych chorób jelita grubego, hemoroidów, szczeliny odbytu, niedrożności jelit, bólu brzucha o niewyjaśnionej etiologii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Laxol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Nie należy przyjmować leku Laxol długotrwale. Długotrwałe stosowanie może powodować atonię okrężnicy i hipokalemię.

Lek Laxol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje  stosować.
Leku Laxol nie należy stosować z parafiną płynną, gdyż substancja czynna zwiększa wchłanianie olejów mineralnych oraz innych leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Ciąża
Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży nie zaleca się stosowania czopków Laxol w tym okresie.
Karmienie piersią
Substancja czynna przenika do mleka kobiecego i może działać przeczyszczająco u niemowląt karmionych piersią.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Laxol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki; nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania leku Laxol mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból i pieczenie odbytu lub jelita prostego, biegunka, obrzęk błony śluzowej jelita prostego, krwawienie z odbytu).  Częstość ich występowania jest nieznana.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Co zawiera lek Laxol

  • Substancją czynną leku jest sodu dokuzynian – 100 mg.
  • Substancja pomocnicza to: tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Laxol i co zawiera opakowanie
Laxol to białe czopki w blistrach z folii PVC/PE.

Opakowanie: 12 czopków.