• pl
  • en
  • ru
Zmień język strony

Działania niepożądane

Działania niepożądane

Proszę wybrać jedną z opcji, od kogo pochodzi zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego:

Zgłoszenie od Pacjenta

Zgłoszenie od personelu medycznego