• pl
Zmień język strony

Działania niepożądane

Zgłoszenie od Pacjenta

Zgodnie z Ustawą „Prawo farmaceutyczne”, jesteśmy zobowiązani w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku stosowania produktów leczniczych naszej firmy. Analiza i ocena tych danych pozwoli nam podejmować odpowiednie działania w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii i poprawi bezpieczeństwo stosowania naszych leków.

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego u siebie działania niepożądanego, oraz każdej innej informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania leku naszej firmy. Działanie niepożądane należy rozumieć jako każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W celu zgłoszenia działania niepożądanego prosimy wysłać wiadomość na podany adres email: phv@wroclaw.herbapol.pl

W treści wiadomości proszę o umieszczenie podstawowych informacji:

  1. Nazwę produktu leczniczego, którego zastosowanie spowodowało wystąpienie działania niepożądanego
  2. Opis działania niepożądanego ( jakie niepożądane objawy obserwował pacjent i w jakim czasie po zastosowaniu leku wystąpiły)
  3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe pacjenta: (imię i nazwisko lub inicjały, płeć, wiek oraz dane do kontaktu email lub nr telefonu pacjenta)

Zgłoszenia działania niepożądanego można dokonać również dzwoniąc lub wysyłając faks na nr telefonu:
Tel. 71 385 96 42; 71 335 72 49; Fax: 71 372 47 40
lub listownie na adres naszej firmy:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław

Ważna informacja.
Jeśli podczas stosowania naszego leku zaobserwowałeś objawy, które Cię zaniepokoiły poinformuj o tym fakcie przede wszystkim swojego lekarza prowadzącego. Twój lekarz skontaktuje się z nami.