Polityka Prywatności

  1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności  aplikacji mobilnej „Vademecum Herbapol Wrocław” (dalej „Polityka Prywatności”).
  2. Aplikacja mobilna Vademecum Herbapol Wrocław (dalej „Aplikacja”),  jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach, po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android), sklepu AppStore  (iOS).
  3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia Wi-Fi.
  4. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacj\ nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.
  5. W przypadku braku akceptacji  zasad Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
  6. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple AppStore . WZZ Herbapol SA nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google (GooglePlay) i  Apple (AppStore) oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach sklepu Google Play lub Apple AppStore.
  7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem marketingu przez formularz kontaktowy www.Herbapol.pl