О компании Гербаполь

История компании

В Польше самым старым и одновременно самым крупным производителем лекарственных препаратов растительного происхождения является Вроцлавское предприятие лечебных трав «Гербароль» АО.

Производство растительных лекарственных препаратов было начато уже в июне 1945 г. на заводе в Легнице. Вскоре оказалось, что Легницкий завод не в состоянии удовлетворить растущий спрос на лекарственные препараты растительного происхождения. Поэтому в 50-е годы во Вроцлаве, на улице Князя Витолда было открыто Вроцлавское предприятие лечебных трав такого же профиля, что и завод в Легнице. В то же время во Вроцлаве создается Завод растительного сырья.

В 1961 году оба завода были объединены в одно предприятие, получившее название Вроцлавское предприятие лечебных трав «Гербароль». Два года спустя к этому предприятию был присоединен Легницкий завод растительных препаратов.

С 1963 года Вроцлавское предприятие лечебных трав «Гербароль» включает шесть заводов — два во Вроцлаве и по одному в Легнице, Становицах, Нысе и Ключборке. Три первых производят лишь фармацевтические препараты, три другие занимаются контрактацией, заготовкой, а также сортировкой и сушкой сырья.

В конце 1993 года предприятие преобразовалось из государственного предприятия в акционерное общество, акции которого принадлежат сотрудникам.

В 2008 году, в рамках реструктуризации, в структурах компании остались пять предприятий – два во Вроцлаве и по одному в Легнице, Нысе и Становицах.

Modernizacja hal produkcyjnych Wydziału Preparatów Płynnych (hala nastaw) — zakład nr 2, Wrocław

12.2014

6.2011

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zakup i uruchomienie nowoczesnego automatycznego urządzenia do produkcji czopków doodbytniczych, co zasadniczo zmodernizowało proces wytwarzania czopków  (zakład Legnica)

1.2011

11.2011

Zakup linii do pakowania Uhlmann (zakład nr 2, Wrocław)

Zakup mieszarko-ugniatarki Linden (zakład nr 2, Wrocław)

4.2010

9.2010

Zakup kolejnych tabletkarek Ronchi (zakład nr 2, Wrocław)

Modernizacja hal produkcyjnych Wydziału Preparatów Płynnych (hala syropów). (zakład nr 2, Wrocław)

12.2010

2.2009

Zakup linii do pakowania Uhlmann (zakłąd nr 1, Wrocław)

Uruchomienie nowoczesnego laboratorium mikrobiologicznego w zakładzie w Legnicy. Laboratorium mikrobiologiczne jest w całości klimatyzowane, charakteryzuje się bardzo wysokim standardem wykończenia pomieszczeń (sufity i ściany wykonane zostały z nowoczesnych paneli metalowych).

2.2009

2008

Restrukturyzacja firmy. W skład firmy wchodzą dwa zakłady we Wrocławiu oraz po jednym w Legnicy, Nysie i Stanowicach.

Rewitalizacja siedziby Zarządu Spółki. Budynek przy ul. Św. Mikołaja 64 (data powstania 1900 r.) we Wrocławiu odzyskał dawny blask i jest jedną z perełek wrocławskiego Starego Miasta.

6.2006

1.2005

Uzyskanie pierwszego certyfikatu GMP

Zakup tabletkarek Ronchi (zakład nr 1, Wrocław)

9.2004

7.2005

Zakup blistrownicy Famar wraz z kartoniarką  (zakład nr 1, Wrocław)

Zakup i uruchomienie mieszalnika farmaceutycznego PM400 i kalibratora PFG600  (zakład nr 1, Wrocław)

2001

2.2001

Uruchomienie strony internetowej firmy pod adresem www.herbapol.pl

Uruchomienie Pracowni Analitycznej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt (zakład nr 2 we Wrocławiu). Celem jej powstania było wprowadzanie do praktyki kontroli jakości nowoczesnych metod analitycznych. Obecnie Pracownia posiada chromatografy cieczowe (HPLC), chromatografy gazowe, spektrofotometr do pomiarów w podczerwieni (IR) oraz spektrometr absorpcji atomowej (ASA). W Pracowni  są opracowywane i wdrażane nowe metody badawcze, przeprowadzane ich walidacje oraz są prowadzone analizy dla potrzeb Kontroli Jakości i Działu Badawczo-Rozwojowego. Pracownia wykonuje również odpłatnie analizy na zlecenie.

12.2000

12.1997

Przystosowanie pomieszczeń produkcyjnych do nowych wymogów niezbędnych do uzyskania koncesji Ministerstwa Zdrowia na wytwarzanie leków (Zakład Legnica)

Uzyskanie pierwszej koncesji Ministerstwa Zdrowia na wytwarzanie leków ziołowych (wg nowych wymogów prawa farmaceutycznego)

10.1997

1993

przekształcenie przedsiębiorstwa z zakłądu państwowego, w pracowniczą spółkę akcyjną.

Uruchomienie Działu Marketingu.

3.1993

1963

Przyłączenie do przedsiębiorstwa Legnickiej Wytwórni Produktów Zielarskich.

Nadanie przedsiębiorstwu nazwy Herbapol

6.1959

3.1959

Uruchomienie produkcji leku Raphacholin

uruchmienie Wrocławskiej Wytwórni Produktów Zielarskich (ul. Księcia Witolda 56)

1953

1945

Uruchomienie produkcji zielarskiej w zakładzie w Legnicy