Prace naukowe

Laboratorium doświadczalne zajmuje się opracowywaniem i przygotowywaniem do rejestracji i do wdrożenia nowych leków. W ostatnich latach oddaliśmy do produkcji szereg nowych preparatów, spełniających wymogi nowoczesnego lecznictwa.

Drugim polem działania laboratorium jest unowocześnianie i dostosowywanie do wymogów nowoczesnej medycyny leków już produkowanych. Stale udoskonalamy zarówno receptury, jak i metody standaryzacji.

Wejście do Unii Europejskiej wymaga od polskiego przemysłu farmaceutycznego dostosowania się do wymogów unijnych w zakresie rejestracji preparatów leczniczych, badań farmakologicznych, jak i w metodach standaryzacji.

We współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami udało się nam tego dokonać już w większości przypadków.

Laboratorium badawcze dysponuje wysokiej klasy nowoczesną aparaturą analityczno – pomiarową (HPLC, GC, densytometr, spektrofotometry itp.) oraz wykwalifikowaną kadrą fachowców.

Poniżej prezentujemy prace naukowe opracowane przy współudziale pracowników Laboratorium Doświadczalnego. Serdecznie zapraszamy do wymiany myśli naukowych z naszą kadrą i do zaprezentowania swoich prac.

Dokumenty do pobrania

„Busulfan treatment in patients before bone marrow transplantation and early indicators of renal tubular function”
Tomasz Burycz, Anna Wiela-Hojeńska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Kazimierz Kuliczkowski
Pobierz
„Podstawy obliczeń metodami SAR we wczesnej fazie badań nad nowymi lekami”
Tomasz Grabowski
Pobierz
„Interakcje wybranych leków hipotensyjnych z buspironem w teście czarno-białej skrzynki”
Maria Rutkowska, Tomasz Burycz
Pobierz
„Wpływ wybranych leków hipotensyjnych na działanie przeciwlękowe diazepamu w teście czarno-białej skrzynki”
Maria Rutkowska, Tomasz Burycz
Pobierz
„Porównanie metod oznaczania miana Ziela Konwalii Majowej (Convallaria Maialis Linne) zawartych w Farmakopei Polskiej IV i Deutsches Arzneibuch 10 „
A. Szeląg, J. Magdalan, T. Burycz, M. Rutkowska, M. Pieśniewska
Pobierz
„Rozdział chromatograficzny, metodą HPLC, flawonów i ich glikozydów wyizolowanych z korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis G.). Ilościowe oznaczanie bajkaliny, bajkaleiny i wogoniny w korzeniu, w jego suchym wyciągu i w preparacie farmaceutycznym. ”
J. Lehmann, B. Gulanowski. XXV Sympozjum Naukowe „Chromatograficzne metody badania związków organicznych”, 5-8 czerwca 2001, Katowice-Szczyrk, Streszczenia. Str. 178.
Pobierz
„Charakterystyka chromatograficzna (HPLC) wybranych surowców zielarskich pochodzenia azjatyckiego”
J. Lehmann, B. Gulanowski.
XXVI Sympozjum Naukowe „Chromatograficzne metody badania związków organicznych”, 5-6 czerwca 2002, Katowice-Szczyrk, Streszczenia. Str. 169.
Pobierz
„Analiza chromatograficzna (HPLC) tabletek Salisal oraz kinetyka uwalniania substancji czynnych”
B. Gulanowski, T. Grabowski, J. Lehmann, T. Burycz, H. Krutul Sympozjum Lek „Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku”, 26-27 września 2002, Kraków, Streszczenia. Str. 67-69.
Pobierz
„Korzeń tarczycy bajkalskiej (Radix Scutellariae) – obiecujące źródło nowych krajowych leków naturalnych.”
E. Lamer-Zarawska, D. Woźniak, B. Gulanowski VIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Problemy Terapii Monitorowanej 14, Supl.1: 70, 2003.
„In vitro antileukemic, antioxidant and prooxidant activities of Antoksyd S (C/E/XXI): a comparison with baicalin and baicalein”
E. Ciesielska, M. Wolszczak, B. Gulanowski, A. Szulawska, A. Kochman, D. Metodiewa
In vivo 18: 497-504, 2004.
„Poszukiwanie nowych suplementów wapniowych. Czy kwasy uronowe mogą być efektywnymi nośnikami wapnia do komórek”
EM. Cieślak-Golonka, S. Kmiecik, G. Maciejewska, A. Adach, T. Grabowski, B. Gulanowski
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań 2005
„Synthesis, physicochemical and pharmacokinetic characterization of calcium uronates”
S. Kmiecik, G. Maciejewska, A. Adach, T. Grabowski, B. Gulanowski, M. Cieślak-Golonka, J. Inorg
Biochem, 100,143-151, 2006.