Usługi

Licencje / marki własne (private label)

Zapytania w zakresie licencji, a także produkcji naszych wyrobów pod markami własnymi, będą rozpatrywane indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu.

Zapytania krajowe:  mbartoszewicz@herbapol.pl

Zapytania międzynarodowe: export@herbapol.pl