Usługi

Rozwój produktów / badania

Zakres świadczonych usług:

 • opracowanie składu produktu oraz technologii jego wytwarzania zgodnie z wymaganiami klienta,
 • pozyskiwanie i zakup surowców o wymaganej jakości,
 • wytwarzanie serii próbnych i pilotażowych,
 • wytwarzanie wyżej wymieniowych produktów w ustalonych ilościach ze zleceniodawcą,
 • przeprowadzanie procesu walidacji procesu technologicznego oraz walidacji czyszczenia,
 • transfer technologii.

Zakres usług analitycznych:

 • opracowanie metody badań analitycznych (badania analityczne),
 • walidacja metod analitycznych oraz ich transfer,
 • badania jakościowe API, produktu luzem (in bulk), produktu gotowego,
 • przeprowadzenie badań (analiz) fizykochemicznych,
 • przeprowadzenie badań stabilności dla różnych stref klimatycznych.

Zakres usług dodatkowych:

 • archiwizowanie prób produktów,
 • opracowanie dokumentacji rejestracyjnej (format CTD, ASMF),
 • zarządzanie dokumentacją rejestracyjną – prowadzenia procesu rejestracyjnego.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Zapytania krajowe:  mbartoszewicz@herbapol.pl

Zapytania międzynarodowe: export@herbapol.pl