Informacje

Klauzule informacyjne RODO

Data publikacji:

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, z  siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako: Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail : rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  a/ art. 6 ust.1 lit. c. RODO tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
  b/ art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.
 4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia  danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

wróć na górę


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie monitoringu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA z  siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako: Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia Spółki na podstawie:
  a/ art. 6 ust.1 lit. c. RODO tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
  b/ art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj. dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.
 4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia  danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

wróć na górę


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pozyskanie danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako: Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy:
  a/ art.6 ust.1 lit. b RODO jest niezbędne do wykonania umowy;
  b/ art. 6 ust.1 lit. c. RODO tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia  danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie współpracy z Pani pracodawcą oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

wróć na górę


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zawarciem umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako: Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy:
  a/ art. 6 ust.1 lit. b. RODO tj. , przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  b/ art. 6 ust. 1 lit. c. RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia  danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

wróć na górę


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wsparcie finansowe

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako: Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia wsparcia finansowego;
  a/ art. 6 ust.1 lit. c. RODO tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
  b/ art. 6 ust. 1 lit. d. RODO tj. jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.
 4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia  danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki przewidują to przepisy prawa. W przypadku odrzucenia wniosku dokumenty zawierające dane osobowe zostaną zniszczone w terminie 7 dni od rozpatrzenia wniosku. Wnioski rozpatrzone pozytywnie będą archiwizowane i przechowywane w Biurze Zarządu przez okres 6 lat od daty przyznania wsparcia.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

wróć na górę


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zamówieniami

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako: Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia:
  a/ art. 6 ust.1 lit. b. RODO tj. , przetwarzanie jest niezbędne do przesłania zamówienia;
  b/ art. 6 ust. 1 lit. c. RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia  danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

wróć na górę


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją

Na podstawie art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68,50-951 Wrocław, nr KRS 0000104938, dalej jako Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie:
  a/ art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie,
  b/ art. 6 ust.1 lit. f. RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji za pomocą strony internetowej www.herbapol.pl, www.pracuj.pl, www.olx.pl, www.indeed.com, a po jej zakończeniu przechowywane będą przez okres 3 lat na potrzeby ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii, sprostowania nieprawidłowości, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym ), ograniczenia lub całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych osobowych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Cofnięcie Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w pkt. 3 lit. a, może zostać dokonane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów aplikujących do WZZ „Herbapol” SA.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są  Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław, nr KRS 0000104938, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na ww. stanowisko, a także na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z prowadzonymi procesami rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.

                                                                                            ………………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

wróć na górę


 

     Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – świadczenia z ZFŚS

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA z siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako: Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń socjalnych;
  a)  6 ust.1 lit. c. RODO tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
  b)  6 ust. 1 lit. d. RODO tj. jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
 4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia  danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

wróć na górę


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przyjęciem telefonicznej reklamacji produktu, informacji naukowej na temat produktów lub zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA z siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako: Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia reklamacji produktu, informacji naukowej na temat produktów lub zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego:
  1. 6 ust.1 lit. c. RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
  2. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj. przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
 4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia  danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

wróć na górę


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników – w związku z odpowiedzialnością Spółki za stan BHP.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA z siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako: Spółka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z obowiązkiem pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  a)  6 ust. 1 lit. a. RODO tj. pracownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  b)  6 ust.1 lit. c. RODO tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
  c)  9 ust.2 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków Spółki w dziedzinie prawa pracy.
 4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

wróć na górę