Nasze produkty

Hemorol

Hemorol ®

czopki, lek bez recepty

Lek Hemorol® jest wskazany do stosowania u dorosłych w celu łagodzenia objawów towarzyszących żylakom odbytu (np. ból, swędzenie, pieczenie okolic odbytu, ból przy wypróżnianiu).

Czopki Hemorol powodują ustąpienie dolegliwości bólowych wskutek działania znieczulającego benzokainy.
Produkt zawiera też składniki o miejscowym działaniu ściągającym, przeciwzapalnym i rozkurczającym.

Przejdź do dedykowanej strony

Jak stosować lek Hemorol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Dzieci i młodzież – nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Dorośli: dwa razy na dobę (jeden czopek rano, jeden wieczorem) miejscowo do odbytnicy.

Czas trwania leczenia
Czopki powinny być stosowane do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych, jednak nie dłużej niż przez 7 kolejnych dni. W przypadku braku poprawy zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Sposób podania
Podanie doodbytnicze. Przed użyciem należy rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra i wprowadzić do odbytnicy.

  • Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hemorol

W przypadku zastosowania większej dawki preparatu albo zastosowania niezgodnego z podanym sposobem użycia należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Pominięcie zastosowania leku Hemorol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  • Przerwanie stosowania leku Hemorol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemorol

Kiedy nie stosować leku Hemorol
– Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
– Jeśli pacjent ma uczulenie na benzokainę lub na rośliny z rodziny Asteraceae dawniej Compositae  (Złożone).
– W przypadku choroby nowotworowej jelita grubego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy poinformować pacjenta aby skontaktował się z lekarzem, w przypadku, gdy nie ma poprawy po tygodniu stosowania lub w przypadku pojawienia się innych, nieobserwowanych wcześniej objawów, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.

W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Hemorol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz diety w celu utrzymania miękkiej konsystencji stolca.

W przypadkach dużych guzków krwawniczych, po podaniu czopka (ok. 5-10 min) może wystąpić uciskowa bolesność, ustępująca po rozpuszczeniu się czopka.

W przypadku braku działania lub zaostrzenia objawów chorobowych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania miejscowo produktów zawierających benzokainę istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia methemoglobinemii. Objawy methemoglobinemii (blady lub szaroniebieski kolor skóry, warg oraz płytek paznokci, duszność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy, przyspieszona praca serca) mogą pojawić się w ciągu kilku minut do jednej lub dwóch godzin po zastosowaniu benzokainy, po podaniu jedno lub wielokrotnym. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Stosowanie leku Hemorol  u dzieci i młodzieży
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Hemorol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu leczniczego Hemorol z innymi lekami.
Dotąd nie zgłoszono przypadków interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone.
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.
Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia działania poronnego wyciągu z ziela żarnowca, Hemorol nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet karmiących piersią, dlatego nie zaleca się stosowania leku Hemorol w tym okresie.
Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Hemorol na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Dotąd nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego Hemorol na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Hemorol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: methemoglobinemia – częstość nieznana.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje alergiczne (duszność, choroba Quinckego, zapaść naczyniowa, wstrząs anafilaktyczny) – częstość nieznana.

Jeśli wystąpią inne reakcje niepożądane, niewymienione powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Jak przechowywać lek Hemorol

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

Skład

Co zawiera lek Hemorol
Jeden czopek (2 g) zawiera:
Substancje czynne:
Benzokaina (Benzocainum)  – 100 mg
Wyciąg gęsty złożony z ziela żarnowca, kory kasztanowca, kłącza pięciornika i ziela krwawnika (Extractum compositum spissum (4:1) ex: Cytisi scoparii herba, Hippocastani cortice, Tormentillae rhizomate, Millefolii herba) ekstrahent: etanol 40% (V/V)) – 80 mg
Wyciąg gęsty z kwiatu rumianku (Matricariae extractum spissum (3:1)) [ekstrahent: woda oczyszczona] – 50 mg
Wyciąg gęsty standaryzowany z korzenia pokrzyku (Belladonnae radicis extractum spissum normatum (4:1)) co odpowiada 0,20 mg atropiny, [ekstrahent: etanol 70% (V/V)] – – 20 mg.
Substancje pomocnicze: glicerol i tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Hemorol i co zawiera opakowanie
Blistry z białej folii PVC/PE w tekturowym pudełku.
2 blistry po 6 szt.


To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Poznaj roślinę

Zobacz również