Działania niepożądane produktu leczniczego

W celu zgłoszenia działania niepożądanego, które wystąpiło po zastosowaniu produktu naszej firmy, prosimy o wypełnienie formularza.

Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać przynajmniej:

  1. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej
  2. Dane identyfikacyjne pacjenta
  3. Opis działania niepożądanego (jednego lub więcej)
  4. Nazwę produktu leczniczego, którego stosowanie spowodowało podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego.

Wypełnienie pozostałych pól formularza ułatwi ocenę związku przyczynowo-skutkowego między produktem leczniczym a działaniem niepożądanym.

Wypełnij formularz


Zgłoszenia działania niepożądanego można dokonać również w następujący sposób:

– wysyłając wiadomość email na adres phv@wroclaw.herbapol.pl
– telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów:
Informacja o produktach leczniczych, tel.:  71 38 59 642,
sekretariat, tel.: 71 33 57 225,
recepcja, tel.: 71 33 57 249,
lub
– listownie, wysyłając korespondencję na adres naszej firmy:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” SA
ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław