Formularz zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego

Niepożądane działanie produktu leczniczego – jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Gwiazdką * oznaczono w formularzu pola obowiązkowe do wypełnienia.


    Dane osoby zgłaszającej


    Dane pacjenta (osoby, u której wystąpiło działanie niepożądane)
    Informacje o działaniu niepożądanym
    Stosowane leki