Podejrzenie lub stwierdzenie zatrucia produktem biobójczym

W celu zgłoszenia podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym, które wystąpiło po zastosowaniu produktu naszej firmy, prosimy o wypełnienie formularza.

Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać przynajmniej:

  1. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej
  2. Dane identyfikacyjne pacjenta
  3. Opis działania niepożądanego (jednego lub więcej)
  4. Nazwę produktu biobójczego, którego stosowanie spowodowało podejrzenie lub stwierdzenie zatrucia.

Wypełnienie pozostałych pól formularza ułatwi ocenę związku przyczynowo-skutkowego między produktem biobójczym a zatruciem.

Wypełnij formularz


Zgłoszenie podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym można dokonać również w następujący sposób:

– wysyłając wiadomość email na adres phv@wroclaw.herbapol.pl
– telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów:
Informacja o produktach biobójczych, tel.: 71 38 59 642,
sekretariat, tel.: 71 33 57 225,
recepcja, tel.: 71 33 57 249,
lub
– listownie, wysyłając korespondencję na adres naszej firmy:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” SA
ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław