Formularz zgłoszenia działania niepożądanego produktu biobójczego

Zgłoś podejrzenie lub stwierdzenie zatrucia produktem biobójczym.

Gwiazdką * oznaczono w formularzu pola obowiązkowe do wypełnienia.


    Dane osoby zgłaszającej


    Dane pacjenta (osoby, u której wystąpiło działanie niepożądane)
    Informacje o działaniu niepożądanym
    Stosowane leki