Incydent medyczny

W celu zgłoszenia incydentu medycznego, który wystąpił po zastosowaniu produktu naszej firmy, prosimy o wypełnienie formularza.

Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać przynajmniej:

  1. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej
  2. Dane identyfikacyjne pacjenta
  3. Opis incydentu medycznego.
  4. Nazwę wyrobu medycznego, którego stosowanie spowodowało incydent medyczny.

Wypełnienie pozostałych pól formularza ułatwi ocenę związku przyczynowo-skutkowego między wyrobem medycznym a incydentem medycznym.

Wypełnij formularz


Zgłoszenia działania niepożądanego można dokonać również w następujący sposób:

– wysyłając wiadomość email na adres phv@wroclaw.herbapol.pl
– telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów:
Informacja o produktach leczniczych, tel.: 71 38 59 642 (wew. 123),
sekretariat, tel.: 71 33 57 225,
recepcja, tel.: 71 33 57 249,
lub
– listownie, wysyłając korespondencję na adres naszej firmy:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” SA
ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław