Formularz zgłoszenia zdarzenia z wyrobem / incydentu medycznego

Zgłoś zdarzenie / incydent medyczny.

Gwiazdką * oznaczono w formularzu pola obowiązkowe do wypełnienia.


    Dane osoby zgłaszającej


    Dane pacjenta (osoby, u której wystąpiło działanie niepożądane)
    Informacje o zdarzeniu z wyrobem/ działaniu niepożądanym
    Stosowane wyroby medyczne