Informacje

Zmiana terminów Konferencji „Nowa Ginekologia 2020”.

Data publikacji:

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Rektorów Uniwersytetów Medycznych oraz władz samorządowych, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, podjęto decyzję o zmianie terminów Konferencji „Nowa Ginekologia 2020” zaplanowanych w Krakowie (14 marca br.) oraz w Gdyni (21 marca br.).
W oddzielnej korespondencji powiadomimy o nowych terminach Konferencji „Nowa Ginekologia 2020” w ww. miastach.

Z poważaniem,
Komitet Programowy: Prof. Jan Kotarski, Prof. Tomasz Paszkowski, Prof. Leszek Pawelczyk, Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
Organizator logistyczny: Kamil Dębski –  firma Alltus