Nasze produkty

Hederoin ®

tabletki, lek bez recepty

Tabletki leku Hederoin® zawierają wyciąg suchy z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum), który działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli. Rozrzedza zalegającą w drogach oddechowych gęstą wydzielinę.

Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy roślinny stosowany jako lek wykrztuśny w przypadku produktywnego kaszlu (kaszlu mokrego z utrudnionym odkrztuszaniem zalegającej, gęstej wydzieliny).

Jak stosować lek Hederoin

Lek Hederoin należy stosować doustnie, popić wodą.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę (co odpowiada śr. około 270 mg liścia bluszczu).
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada śr. około 360 mg do 540 mg liścia bluszczu).

Nie stosować produktu leczniczego Hederoin u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

W przypadku zażycia większej dawki leku Hederoin niż zalecana:
Zalecanych dawek nie należy przekraczać.
U wrażliwych pacjentów, po zażyciu większej niż zalecana dawki leku, mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka i pobudzenie.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku pominięcia dawki leku Hederoin:
Kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hederoin
Okres trwania kuracji zależy od rodzaju i obrazu klinicznego choroby, winien on wynosić nie mniej niż tydzień. Jeżeli objawy nie ustępują lub w trakcie leczenia dochodzi do pogorszenia stanu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Czas stosowania
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zanim zastosuje się lek Hederoin

Kiedy nie stosować leku Hederoin:
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, w tym na rośliny z rodziny araliowatych – Araliaceae lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Produkt leczniczy Hederoin jest przeciwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na nieodpowiednią dla małych dzieci postać leku (tabletki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Gdy wystąpią duszności, gorączka, krwawa lub ropna plwocina, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Jednoczesne stosowanie tego leku z opioidowymi środkami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina czy dekstrometorfan, nie jest zalecane bez konsultacji z lekarzem.
Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów z nieżytem lub chorobą wrzodową żołądka.

Dzieci
Nie stosować produktu leczniczego Hederoin u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na nieodpowiednią dla małych dzieci postać leku (tabletki).

Lek Hederoin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży nie zostało ustalone. Z uwagi na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tym okresie.

Karmienie piersią
Bezpieczeństwo stosowania w okresie karmienia piersią nie zostało ustalone. Z uwagi na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tym okresie.

Wpływ na płodność
Nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Hederoin zawiera sacharozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Hederoin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Hederoin mogą wystąpić:
Zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, biegunki) – częstość nieznana.
Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, duszności) – częstość nieznana.

Częstość nieznana – nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Przechowywanie leku Hederoin

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Hederoin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

 

Skład

1 tabletka zawiera (substancja czynna):
wyciąg suchy z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum siccum, DER 4-8:1) – 15 mg
[ ekstrahent: etanol 30 % m/m]

Opakowanie zawiera 30 tabletek.


To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Poznaj roślinę

Zobacz również