Nasze produkty

Laxol

Laxol ®

czopki, lek bez recepty

Dokuzynian sodu jest to związek powierzchniowo czynny (detergent anionowy), który zmniejsza napięcie powierzchniowe i ułatwia przenikanie wody i tłuszczów w głąb mas kałowych w jelicie grubym. Nie pobudza perystaltyki, a ułatwia jedynie wypróżnianie przez zwiększenie objętości i zmianę konsystencji stolca.

Wskazania do stosowania
Lek Laxol ® podawany jest w celu ułatwienia defekacji i zmniejszenia bolesności w trakcie oddawania stolca.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

Jak stosować Laxol®

Przed użyciem należy rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra i wprowadzić do odbytnicy.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat – 1 czopek dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laxol
Mogą pojawić się objawy niepożądane. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Laxol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laxol
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Zanim zastosuje się Laxol®

Kiedy nie stosować leku Laxol
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub pozostały składnik tego leku.
W przypadku zapalnych chorób jelita grubego, hemoroidów, szczeliny odbytu, niedrożności jelit, bólu brzucha o niewyjaśnionej etiologii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Laxol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Nie należy przyjmować leku Laxol długotrwale. Długotrwałe stosowanie może powodować atonię okrężnicy i hipokalemię.

Lek Laxol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje  stosować.
Leku Laxol nie należy stosować z parafiną płynną, gdyż substancja czynna zwiększa wchłanianie olejów mineralnych oraz innych leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Ciąża
Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży nie zaleca się stosowania czopków Laxol w tym okresie.
Karmienie piersią
Substancja czynna przenika do mleka kobiecego i może działać przeczyszczająco u niemowląt karmionych piersią.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Laxol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

 

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki; nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania leku Laxol mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból i pieczenie odbytu lub jelita prostego, biegunka, obrzęk błony śluzowej jelita prostego, krwawienie z odbytu).  Częstość ich występowania jest nieznana.

Przechowywanie leku Laxol®

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Skład

Co zawiera lek Laxol

  • Substancją czynną leku jest sodu dokuzynian – 100 mg.
  • Substancja pomocnicza to: tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Laxol i co zawiera opakowanie
Laxol to białe czopki w blistrach z folii PVC/PE.

Opakowanie: 12 czopków.


To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zobacz również