Nasze produkty

Radirex Plus

syrop, lek bez recepty

Syrop Radirex Plus działa przeczyszczająco i jest stosowany na zasadzie tradycji w zaparciach. Zawarte w korze kruszyny i korzeniu rzewienia pochodne 1,8 dihydroantracenu wywierają wpływ na czynność motoryczną okrężnicy, przyspieszają pasaż jelitowy, zmniejszają resorpcję płynów. Działanie przeczyszczające występuje w 6-8 godz. po przyjęciu leku.

Wskazania do stosowania:
Syrop Radirex Plus jest lekiem tradycyjnie stosowanym w zaparciach.

 

Jak stosować Radirex Plus

Dorośli: 30 ml (2 łyżki stołowe) przed snem, tj. 25,4 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.
Młodzież powyżej 12 lat: 10-15 ml (2 do 3 łyżeczek od herbaty) przed snem, tj. od 8,5 do 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

W przypadku zażycia większej dawki leku Radirex Plus, niż zalecana
Podczas stosowania preparatu Radirex Plus nie zaobserwowano dotychczas objawów przedawkowania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zanim zastosuje się Radirex Plus

Nie należy stosować leku Radirex Plus, jeśli występuje:

  • niedrożność jelit,
  • atonia jelit,
  • ostre i przewlekłe choroby zapalne jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna),
  • zapalenie wyrostka robaczkowego,
  • biegunka,
  • odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe,
  • bóle brzucha o niejasnej etiologii,
  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Radirex Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Ze względu na zawartość 12,4 g sacharozy w jednej łyżce stołowej syropu, leku nie powinni stosować chorzy na cukrzycę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

W przypadku zastosowania u osób z chorobą hemoroidalną, szczelinami odbytu, po zabiegach operacyjnych okolic odbytu oraz w przypadku długotrwałego unieruchomienia zaleca się konsultację z lekarzem. Lek należy stosować w zaparciach wtedy, gdy zawodzi dieta i inne niefarmakologiczne sposoby leczenia. Nie należy stosować bez porady lekarza dłużej niż 1-2 tygodnie. Długotrwałe stosowanie produktu może doprowadzić do osłabienia perystaltyki jelit i do zakłócenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Należy unikać stosowania leku podczas miesiączki.

Produkt leczniczy zawiera do 3,5 % m/m etanolu (alkoholu), tzn. do 700 mg etanolu w jednej łyżce stołowej, co jest równoważne 14 ml piwa lub 5,8 ml wina.

Stosowanie syropu Radirex Plus u dzieci
Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.
Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków
Przy długotrwałym stosowaniu Radirexu Plus może się pojawić, wskutek niedoboru potasu, nasilenie działania glikozydów naparstnicy oraz leków przeciwarytmicznych. Straty potasu mogą się zwiększyć przy równoczesnym przyjmowaniu leków moczopędnych, steroidów kory nadnerczy i korzenia lukrecji.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt często (1/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Radirex Plus mogą wystąpić:

Zaburzenia układu immunologicznego
Reakcje nadwrażliwości – rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit
Ból brzucha, stany skurczowe jelit, płynny stolec (szczególnie u pacjentów z nadwrażliwym jelitem grubym)  – częstość nieznana.
Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, białkomoczu  i  krwiomoczu.
Długotrwałe stosowanie leku może powodować pigmentację śluzówki jelita (pseudomelanosis coli), która zwykle przemija po zakończeniu przyjmowania leku.
Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-brązowe (zależnie od odczynu pH)  zabarwienie moczu spowodowane obecnością w nim metabolitów substancji czynnych, co nie jest istotne klinicznie.

Przechowywanie leku Radirex Plus

Lek przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Radirex Plus po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Skład

100 g syropu zawiera:

Substancja czynna:
Wyciąg płynny (1:1) złożony z : korzenia rzewienia (Rhei radice), kory kruszyny (Frangulae cortice), owocu kopru włoskiego (Foeniculi fructu), owocu kminku (Carvi fructu) (5/4/0,5/0,5) -10,0 g
[ekstrahent: etanol 50% v/v]

Substancje pomocnicze:
Sacharoza, woda oczyszczona.

15 ml syropu (jedna łyżka stołowa) zawiera 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Syrop zawiera do 3,5% m/m etanolu.

Opakowanie: 125 g preparatu.


To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Poznaj roślinę

Zobacz również