Nasze produkty

Radirex MAX

Radirex MAX

kapsułka twarda, lek bez recepty
Radirex MAX jest roślinnym produktem leczniczym do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach.

Maksymalna moc w walce z zaparciami. Działa silnie ale nie gwałtownie.
Proste dawkowanie dzięki zastosowaniu maksymalnej, leczniczej dawki substancji czynnej. Nowoczesna forma łatwej do połknięcia kapsułki.

Przejdź do dedykowanej strony

Jak stosować lek Radirex MAX

Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
2 kapsułki Radirex MAX na dobę, wieczorem.

Pacjenci, u których działanie jest zbyt silne, mogą obniżyć dawkę i stosować 1 kapsułkę na dobę, wieczorem.
Najodpowiedniejszą dawką jednorazową jest najniższa dawka potrzebna do uzyskania miękkiego stolca.
Działanie przeczyszczające następuje po 8 – 12 godzinach.
Stosowanie leku dłużej niż dwa tygodnie wymaga konsultacji z lekarzem.

Maksymalną dawką dobową jest 30 mg glikozydów hydroksyantracenowych.
Odpowiada to dwóm kapsułkom Radirex MAX.

Zazwyczaj wystarcza stosowanie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu.
Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci poniżej 12 lat: nie stosować.

Kiedy nie stosować leku Radirex MAX

– Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
– jeśli u pacjenta występuje niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), ból brzucha z nieznanej przyczyny, ciężkie odwodnienie z nadmierną utratą elektrolitów i wody;
– u dzieci poniżej 12 lat.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne, leki wydłużające odstęp Q-T, leki moczopędne, kortykosteroidy, korzeń lukrecji powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
Podobnie jak w przypadku innych leków przeczyszczających, jeśli nie zostało to zalecone przez lekarza, Radirex MAX nie powinien być przyjmowany przez pacjentów cierpiących na kamienie kałowe oraz ostre lub przewlekłe dolegliwości żołądkowo-jelitowe o niewyjaśnionej przyczynie tj. ból brzucha, nudności, wymioty, ponieważ takie objawy mogą być oznaką możliwej lub istniejącej niedrożności jelit.

Jeśli pacjent jest zmuszony stosować leki przeczyszczające każdego dnia przyczyna zaparć powinna zostać zbadana. Należy unikać długotrwałego stosowania leków przeczyszczających.
Długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających pobudzających perystaltykę jelit, może prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia od leków przeczyszczających. Leki zawierające wyciąg z rzewienia powinny być podawane tylko wówczas jeśli efektu leczniczego nie można osiągnąć poprzez zmianę diety lub stosowanie środków pęczniejących.

Jeśli Radirex MAX jest podawany pacjentom z nietrzymaniem stolca należy częściej wymieniać pieluchomajtki, aby zapobiec długotrwałemu kontaktowi skóry z kałem.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni mieć świadomość możliwych zaburzeń elektrolitowych.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Radirex MAX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: częstość nieznana ( nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Radirex MAX mogą wystąpić:
Zaburzenia układu immunologicznego:  Reakcje nadwrażliwości – częstość nieznana.
Zaburzenia żołądka i jelit:  Ból brzucha, stany skurczowe jelit, płynny stolec ( szczególnie u pacjentów z nadwrażliwym jelitem grubym) – częstość nieznana.

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, białkomoczu  i  krwiomoczu.
Długotrwałe stosowanie leku może powodować pigmentację śluzówki jelita (pseudomelanosis coli), która zwykle przemija po zakończeniu stosowania leku.
Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-brązowe (zależnie od odczynu pH)  zabarwienie moczu spowodowane obecnością w nim metabolitów substancji czynnych, co nie jest istotne klinicznie.
Jeśli wystąpią inne, nieopisane powyżej działania niepożądane należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie leku Radirex MAX

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

Skład

1 kapsułka twarda zawiera 196,9 mg – 371,2 mg wyciągu suchego z korzenia rzewienia (Rheum palmatum L. i/lub Rheum officinale Baillon, radix), co odpowiada 15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 3,8 mg – 178,1 mg.

Radirex MAX to kapsułki twarde o cylindrycznym kształcie, w kolorze oliwkowym, z nadrukiem RADIREX MAX.

Opakowanie zawiera 1 lub 2 blistry po 10 kapsułek


To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Poznaj roślinę

Zobacz również