Nasze produkty

Nervosol TABS

Nervosol ® TABS

tabletki powlekane, lek bez recepty

Nervosol TABS jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym , do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania:
Stosuje się go tradycyjnie w łagodnych  stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.

Jak stosować lek Nervosol TABS

Stosować doustnie.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
– w łagodnych  stanach napięcia nerwowego  2 tabletki powlekane 3 razy na  dobę,
– w przypadku trudności w zasypianiu jako lek wspomagający sen 2 tabletki powlekane na godzinę przed udaniem się na spoczynek.

Jeżeli w czasie stosowania leku objawy nie ustępują i utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie, należy skonsultować się z lekarzem.

Maksymalna dawka dobowa leku to 6 tabletek.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (suche wyciągi z korzenia kozłka i szyszek chmielu) i rośliny z rodzin kozłkowate (Valerianaceae) i konopiowate (Cannabaceae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem stosowania leku Nervosol TABS należy omówić to z lekarzem.

Dzieci
Nie należy stosować leku Nervosol TABS u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Nervosol TABS a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dane dotyczące interakcji farmakologicznych z innymi lekami są ograniczone. Nie odnotowano istotnych klinicznie interakcji z lekami metabolizowanymi przez izoenzymy CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 lub CYP 2E1 cytochromu P450.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Nervosol TABS i syntetycznych leków uspokajających.

Stosowanie leku Nervosol TABS z jedzeniem i piciem
Lek stosować doustnie, popijając  tabletkę wodą.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nervosol TABS może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Po przyjęciu leku pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek zawiera glukozę ciekłą suszoną rozpyłowo, lecytynę sojową oraz barwnik czerwieni allura AC lak glinowy (E129).
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem stosowania leku Nervosol TABS należy omówić to z lekarzem.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nervosol TABS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: nieznana ( nie może być określana na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania leku Nervosol TABS mogą wystąpić  zaburzenia żołądka i jelit: nudności, skurczowe bóle brzucha – częstość nieznana.

Jeśli wystąpią inne, nieopisane powyżej działania niepożądane należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie leku Nervosol Tabs

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Skład

Substancjami czynnymi leku są wyciąg wodno-alkoholowy suchy z korzenia kozłka (Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum) i wyciąg suchy z szyszek chmielu (Lupuli floris extractum siccum).

Jedna tabletka powlekana zawiera:
100 mg wyciągu wodno-alkoholowego (jako wyciąg suchy) z Valeriana officinalis L.s.l., radix (korzeń kozłka) (3 – 6 : 1), ekstrahent: etanol (70% V/V)  i 32 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Humulus lupulus L., flos (szyszki chmielu) (4 – 8 : 1 ), ekstrahent: etanol (40% V/V).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo, lecytyna sojowa,  czerwieni allura AC lak glinowy (E129).
Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem krzemionki koloidalnej bezwodnej, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, otoczka Opadry II (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek E171, makrogol 3350, indygotyny lak glinowy (E132)).

Opakowanie: 1 blister po 30 tabletek powlekanych.


To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Poznaj roślinę

Zobacz również