Nasze produkty

Nervosol - płyn doustny

Nervosol ®

płyn doustny, lek bez recepty

Wskazania do stosowania:
Nervosol® jest stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego i niepokoju oraz w okresowych trudnościach w zasypianiu.

Nervosol jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.
Tradycyjnie stosowany jako lek uspokajający i obniżający napięcie nerwowe.

 

Jak stosować Nervosol

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
Doustnie: 5 ml (1 łyżeczka) leku 3 razy na dobę.
W przypadku trudności w zasypianiu zaleca się przyjęcie dodatkowo jednej dawki 5–10 ml (1–2 łyżeczki) w czasie 30–60 minut przed udaniem się na spoczynek, z wcześniejszą dawką podczas kolacji (jeśli to konieczne).

Po zastosowaniu leku unikać przebywania na słońcu.

Dzieci poniżej 12 lat
Ze względu na brak danych i zawartość w produkcie etanolu, nie jest zalecane stosowanie leku Nervosol u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nervosol
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania leku Nervosol.

Po przyjęciu dawki zawierającej powyżej 20 g korzenia waleriany (kozłka), co jest równoznaczne z wypiciem 169,3 ml  produktu (tj. 34 łyżeczek) opisano zmęczenie, skurcze brzucha, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, drżenie rąk i rozszerzenie źrenic.
Objawy zatrucia ustąpiły samoistnie w ciągu 24 h.

Pominięcie zastosowania leku Nervosol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nervosol
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Zanim zastosuje się Nervosol

Kiedy nie stosować leku Nervosol
Leku Nervosol nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Nervosol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Lek zawiera średnio 53,5% (V/V) etanolu (alkoholu), tzn. ok. 2,16 g w 5 ml, co jest równoważne ok. 50 ml piwa lub ok. 20 ml wina.
Nie zaleca się stosowania leku u osób cierpiących na epilepsję, choroby wątroby lub chorobę alkoholową.
Składnik leku wyciąg z korzenia arcydzięgla zawiera furanokumaryny (psoralen), które powodują  reakcje nadwrażliwości skóry na światło (fotoalergia) i stany zapalne skóry. Zatem w trakcie stosowania leku Nervosol należy unikać dłuższego przebywania na słońcu i/lub intensywnego naświetlania promieniami UV (np. solarium).

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie leku z syntetycznymi środkami uspokajającymi.

Dzieci i młodzież
Ze względu na brak danych klinicznych i zawartość w produkcie etanolu nie jest zalecane stosowanie leku Nervosol u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Nervosol a inne leki
Należy powiedzieć  lekarzowi  lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu leczniczego Nervosol z innymi lekami.
Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie leku z syntetycznymi środkami uspokajającymi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa w czasie ciąży i karmienia piersią i zawartość w produkcie  etanolu stosowanie leku Nervosol w tym okresie nie jest zalecane. Wpływ leku na płodność jest nieznany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Każda dawka leku Nervosol (1 łyżeczka) zawiera  ok. 2,16 g etanolu. Lek osłabia w niewielkim lub umiarkowanym stopniu zdolność kierowania pojazdami, obsługę maszyn, a także sprawność psychoruchową (pływanie, praca na wysokości). Pacjenci przyjmujący lek Nervosol nie powinni w tym czasie kierować pojazdami i obsługiwać maszyn.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Nervosol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania leku Nervosol mogą wystąpić:

Zaburzenia układu immunologicznego
Reakcje alergiczne – częstość nieznana.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nadwrażliwość skóry na światło słoneczne – częstość nieznana.

Zaburzenia żołądka i jelit
Nudności, skurczowe bóle brzucha – częstość nieznana.

 

Warunki przechowywania leku Nervosol

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności.

 

Skład

Co zawiera lek Nervosol
Substancją czynną leku jest wyciąg złożony (1:2) z:
25% korzenia kozłka (Valerianae radice),
25% ziela melisy (Melissae herba),
20% korzenia arcydzięgla (Angelicae archangelicae radice),
15% szyszek chmielu (Lupuli flore), 15% kwiatu lawendy (Lavandulae flore).  

Preparat zawiera 50–57% (V/V) etanolu (alkoholu), tzn. ok. 2,16 g w 5 ml.

Jak wygląda lek Nervosol i co zawiera opakowanie
Nervosol to brunatno–zielony płyn.
Opakowanie stanowi butelka ze szkła barwnego zawierająca 35 g , 100 g lub 145 g płynu, zamknięta zakrętką z HDPE, umieszczona wraz z ulotką w pudełku tekturowym.

 


Poznaj roślinę

Zobacz również