Zdarzenie z wyrobem medycznym / incydent medyczny

W celu zgłoszenia zdarzenia w wyrobem medycznym , które wystąpiło po zastosowaniu produktu naszej firmy, prosimy o wypełnienie formularza.

Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać przynajmniej:

  1. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej
  2. Dane identyfikacyjne pacjenta
  3. Opis działania niepożądanego (jednego lub więcej)
  4. Nazwę wyrobu medycznego, którego stosowanie spowodowało podejrzenie wystąpienia zdarzenia / działania niepożądanego.

Wypełnienie pozostałych pól formularza ułatwi ocenę związku przyczynowo-skutkowego między wyrobem medycznym a zdarzeniem.

Wypełnij formularz


Zgłoszenia zdarzenia z wyrobem medycznym można dokonać również w następujący sposób:

– wysyłając wiadomość email na adres phv@wroclaw.herbapol.pl
– telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów:
Informacja o produktach leczniczych, tel.:  71 38 59 642,
sekretariat, tel.: 71 33 57 225,
recepcja, tel.: 71 33 57 249,
lub
– listownie, wysyłając korespondencję na adres naszej firmy:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” SA
ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław