Informacje

Solidny Pracodawca Roku

Nasza firma została uhonorowana tytułem Solidny Pracodawca Roku - za rok 2018, w kategorii ogólnopolskiej.

Data publikacji:

Kapituła programu przyznaje ten chwalebny tytuł firmom spełniającym kryteria dotyczące solidności zatrudnienia, takie jak: warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy), terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżka kariery i awansu, polityka rozwoju pracowników, opinie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe), dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.
Ponadto Kapituła dokonuje dodatkowej oceny uczestników Konkursu pod kątem realizowanych działań w zakresie:
– inwestycji w podnoszenie kwalifikacji pracowników,
– programów motywacyjnych,
– społecznej odpowiedzialności biznesu,
– przyrostu zatrudnienia,
– programu 50+,
– programu zatrudniania młodych ludzi.

Cieszy nas pozytywne postrzeganie naszej polityki kadrowej. WZZ Herbapol S.A. rozumieją, że rozwój pracownika ma bezpośrednie przełożenie na sukces biznesowy całej firmy a uczciwe warunki pozytywnie wpływają na zaangażowanie pracowników.

Z dumą przyjmujemy certyfikat laureata programu Solidny Pracodawca Roku i dziękujemy za to wyróżnienie i docenianie starań Zarządu Spółki i kierownictwa w kierunku  tworzenia w naszej firmie jeszcze lepszej atmosfery i warunków pracy. Dziękujemy!

O naszej firmie pozytywnie wypowiedział się także portal gospodarczy „Rzecz o Biznesie” – zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
Firma przyjazna pracownikom