Informacje

Wiceprezes Zarządu WZZ Herbapol SA, pan Tomasz Mucha, wyróżniony odznaką Absolwenta Politechniki Wrocławskiej 2020 roku

Data publikacji:

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej i Komisja ds. Odznaki „Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej” przyznała odznakę Wyróżnionego Absolwenta Politechniki Wrocławskiej 2020 r. Wiceprezesowi Tomaszowi Mucha.

Wyróżnienie jest nadawane absolwentom, którzy swoim dorobkiem zawodowym lub aktywnością w różnych dziedzinach życia naukowego, społecznego i organizacyjnego przynoszą chlubę Uczelni.

Gratulujemy i jesteśmy dumni z Pana Prezesa.