Informacje

Wspieramy „Szlachetną Paczkę”!

Data publikacji:

Z przyjemnością informujemy, że WZZ Herbapol SA przed Świętami wsparł akcję Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości i jesteśmy w szacownym gronie Inwestorów Społecznych tych programów.

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to ogólnopolskie projekty pomocowe zbudowane na systemie franczyzowym. W całym kraju powoływane są grupy wolontariuszy, które pod przewodnictwem lidera tworza rejony Paczki (ponad 650 lokalizacji) i kolegia AKADEMII PRZYSZŁOŚCI (ponad 230 lokalizacji). Wolontariusze działają lokalnie, w swoich środowiskach.
Inwestor Społeczny doinwestowuje lokalną grupę wolontariuszy i ma możliwość razem z nimi zaangażować się społecznie.
W Paczce Wolontariusze łączą biednych i bogatych.
W Akademii przeprowadzają dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu.
 `
Jako firma z tradycją i misją, jesteśmy dumni z udziału w tak szlachetnej akcji.
 _