Nasze produkty

Kelicardina ®

krople doustne, lek bez recepty

Kelicardina® jest kompozycją wyciągów z ziela (liści) konwalii i kwiatostanu głogu oraz trokserutyny.  Lek jest tradycyjnie stosowany w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, nie wymagającej stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia i w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania, a jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Jak stosować lek Kelicardina

Dorośli: 20 kropli (ok. 1 ml) 3 razy dziennie.
Preparat zaleca się przyjmować między posiłkami.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kelicardina
Mogą wystąpić objawy przedawkowania glikozydami nasercowymi oraz alkoholem.
Należy  wówczas niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania preparatu Kelicardina.
Dane literaturowe na temat zatruć ostrych po przedawkowaniu u ludzi preparatów z konwalii wskazują, że głównymi objawami były: arytmia, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka) i ośrodkowego układu nerwowego (ból głowy, senność, zaburzenia widzenia).

Pominięcie zastosowania leku Kelicardina
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem.

Zanim zastosuje się lek Kelicardina

Kiedy nie stosować leku Kelicardina:
 – jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
– jeśli występuje zapalenie wsierdzia, miażdżyca naczyń wieńcowych, blok serca, zawał mięśnia sercowego, okres podawania sulfonamidów, stany niedoboru potasu.

Ostrzeżenia i  środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Kelicardina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku nasilenia objawów lub wystąpienia obrzęków spowodowanych przez niewydolność serca, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów z chorobami wątroby, padaczką oraz cierpiących na alkoholizm.

Dzieci i młodzież
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczej
Ten lek zawiera 59% – 67% (V/V) etanolu, tj. 536 mg alkoholu (etanolu) na dawkę (1 ml).
Ilość alkoholu w 1 dawce (1 ml) tego leku jest równoważna 14 ml piwa lub 6 ml wina.
Jeśli pacjent ma padaczkę lub problemy z wątrobą, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.
Jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Kelicardina a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Alkohol w tym leku może zmieniać działanie innych leków. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi glikozydy nasercowe oraz z beta- blokerami. Może nastąpić zwiększenie siły działania produktu jak również natężenie działań ubocznych przy równoczesnym stosowaniu chinidyny, soli wapnia, saluretyków (tj. środków o działaniu moczopędnym i przeciwobrzękowym), środków przeczyszczających oraz przy długotrwałej terapii glikokortykosteroidami.

Stosowanie leku Kelicardina z jedzeniem i piciem
Lek zaleca się przyjmować między posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią, ponieważ nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u tej grupy pacjentów.
Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
1 ml Kelicardiny zawiera do 536 mg etanolu, co jest równoważne 14 ml piwa, 6 ml wina na dawkę. |
Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten  może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Kelicardina mogą wystąpić:
– zaburzenia przewodu pokarmowego (nudności)  –  bardzo rzadko,
– zaburzenia serca (zaburzenia rytmu serca)  –  bardzo rzadko,
– zaburzenia układu nerwowego (ból głowy) –  bardzo rzadko,
– zaburzenia układu immunologicznego (pokrzywka)  –  bardzo rzadko.
Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane, niewymienione w tej ulotce należy  skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie leku Kelicardina

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności.

 

Skład

100 g kropli zawiera:

Convallariae extractum fluidum (1:1) 50,0 g
[ekstrahent: etanol 70% V/V]
Crataegi folii cum flore extractum fluidum (1:1) 42,0 g
[ekstrahent: etanol 70% V/V]
Troxerutinum 0,5 g

1 ml (co odpowiada ok.  0,940 g płynu) zawiera: 0,47 g wyciągu płynnego (1:1) z Convallaria maialis L., herba (ziele konwalii), co odpowiada od 2,5 j.g. do 4,2 j.g. glikozydów nasercowych, 0,40 g wyciągu płynnego (1:1) z Crataegus monogyna Jacquin i Crataegus oxycantha L. folium cum flos (kwiatostan głogu) i 4,7 mg troxerutinum (trokserutyna).

Produkt leczniczy zawiera 59% – 67% (V/V) etanolu, tj. 536 mg na dawkę (1 ml).

Lek Kelicardina ma postać płynu o barwie brunatnozielonej.
Opakowanie: butelka ze szkła barwnego zawierająca 40 g leku, zamknięta zakrętką z kroplomierzem z PE.

 


To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Poznaj roślinę

Zobacz również